นำข่าวจากเว็บไซต์ทั่วไป มาติดบน Google Site ของเรา

เราสามารถนำข่าวจาก เว็บไซต์ที่แจก RSS Feed บริการข่าวสารมาติดยังเว็บไซต์เราได้ แม้ว่า จะไม่มีลูกเล่นไอคอนสวยงามเท่าไรนัก แต่ก็ สามาถทำได้ เน้นเนื้อหาสาระเป็นสำคัญ ครับ ดูตัวอย่างได้ที่ https://sites.google.com/a/thepudom.ac.th/test12345678/homeLeave a Reply